Articolo di grande interesse, tradotto in inglese da René van Amersfoort ed in italiano da Chiara Bonacina.

Vengono spiegati e chiariti concetti come:

 • SHU HA RI
 • ZANSHIN
 • KEN I ITCHI
 • JI RI ITCHI
 • MAAI
 • HEIJOSHIN
 • FURIKABURI
 • ASHISABAKI
 • FUDOSHIN
 • SHISHIN
 • KIHIN
 • ITCHI HYOSHI
 • KANKYU KYOJAKU 
 • ITSUKI
 • KYO JITSU 
 • MITSU NO SEN 
 • KENSHINTAI ITCHI 
 • SHIKAI
 • KENCHUTAI 
 • KIKENTAI ITCHI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here